Menü

Kapat

Veri Depolama Sistemleri

Her kuruluşun temel yapısında iş için kritik öneme sahip güncel veri envanterleri bulunur. Bir veri depolama sistemi, çevrimiçi depolama çözümleri bu verilerin kaybolmasını önler ve maliyet açısından en verimli yöntemle depolar. 

Bilişim altyapısı kavramı, İnternet üzerinden veri aktarımı genişleyip, kurumlar ve şirketlerin veri depolama gereksinimleri arttıkça daha da önem kazanıyor. Tüm teknoloji üreticileri, araçları, hizmetleri ve entelektüel birikimin paylaştığı bu altyapı, bilginin hiçbir yapısal çelişkiye takılmadan akmasını sağlar. Ve bu nedenle bilişim dünyası için hayati önem taşır. 

Bilginin yapısal herhangi bir engelle karşılaşmadan serbestçe dolaşabilmesi ne kadar önemliyse; veri haline gelen bilgiyi saklamak, korumak ve bunları yaparken verimli ve etkili olarak kullanabilmek de vaz geçilmez bir hale geliyor. Dünya üzerinde elektronik ortamı kullanan tüm ticari şirketler ve kurumlar, hergün toplanan yüzlerce binlerce veri ile başa çıkmaya çalışıyor. Bankacılık, e-ticaret, perakende satış, üniversite, havayolları, telekomünikasyon gibi alanlarda verilerin saklanması büyük önem taşıyor. 

Ortus iş ortaklarıyla birlikte şirketinizin ihtiyaç duyacağı Veri Depolama sistemlerini projelendirme ve teknik destek ile sağlamaktadır.

File Level Storage
Block Level Storage